News

Consulate General of the Republic of Korea visited Cellular Reprogramming Laboratory

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF KOREA VISITED CELLULAR REPROGRAMMING LABORATORY. 22/02/2021

On 22nd February 2021, Mr. Kang Myongil- Consulate General of the Republic of South Korea in Ho Chi Minh City had a visit and meeting with the President of Viet Nam National University. At this event, Mr. Kang visited the Cell Reprogramming laboratory at the school of Biotechnology, International University, Vietnam National University-HCM.

Ngày ngày 22 tháng 2 năm 2021, Ông Kang Myongil-Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh đã có chuyến viếng thăm và làm việc cùng với Giám đốc Đại học Quốc Gia TPHCM. Nhân dịp đó, Ông Kang đã ghé thăm phòng thí nghiệm Cell Reprogramming của Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM.

Welcome Embassy of the Republic of Korea in Vietnam to International University-VNU

The Assoc.Prof. Thuan introduced some technologies of Cell Reprogramming Laboratory