NewsNews and Events

VICE PRIME MINISTER & FOREIGN MINISTER H.E Mr. PHAM BINH MINH VISIT THE CELLULAR REPROGRAMMING LABORATORY. 03/10/2020

On October 3. 2020, Deputy Prime Minister and Foreign Minister H.E Mr. Pham Binh Minh is an invited speaker at the opening ceremony of the 2020 school year of the Vietnam National University of Ho Chi Minh City. On this occasion, the Deputy Prime Minister visited the Cell Reprogramming laboratory of the school of Biotechnology, International University, Vietnam National University – HCM City.

Ngày 3 tháng 10 năm 2020, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm diễn giả phát biểu tại buổi khai khóa năm học 2020 của trường Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Phó thủ tướng đã ghé thăm phòng thí nghiệm Cell Reprogramming của Khoa Công nghệ Sinh học,  trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. HCM.

 

Chào mừng Phó thủ Tướng Pham Bình Minh đến thăm PTN Cellular Reprogramming