Announcements

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM TÁI BIỆT HÓA TẾ BÀO – KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ – ĐH QUỐC GIA TP.HCM 

Phòng thí nghiệm “Tái Lập Chương Trình Tế bào” – Khoa Công NGhệ Sinh Học – Trường Đại học Quốc tế thông báo về chương trình học bổng giáo sư cho học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) đăng ký học chương trình nghiên cứu tại Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. HCM năm 2018 như sau:

 • 02 học bổng bán phần (50% học phí) cho HVCH tham gia chương trình nghiên cứu (toàn thời gian).
 • 01 học bổng bán phần (50% học phí) cho NCS tham gia chương trình nghiên cứu (toàn thời gian).

Sinh viên sau đại học sau khi được xem xét nhận học bổng sẽ tham gia nghiên cứu về chủ đề

“Nghiên cứu nâng cao khả năng tái biệt hóa tế bào và tỳ lệ thành công của nhân bản vô tính trên bò”

“Nghiên cứu cơ chế nâng cao khả năng tái biệt hóa tế bào thông qua các yếu tố di truyền ngoài nhân”

“Nghiên cứu phát triển môi trường mới cho sự phát triển của phôi nhân bản bò”

Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào sẽ cung cấp tất cả các phương tiện thiết bị và hóa chất cần thiết để học viên thực hiện thành công các nghiên cứu trên.

Mọi chi tiết xin liên lạc đến nvthuan@hcmiu.edu.vn  ( A. Prof  Nguyễn Văn Thuận)  hoặc crl@hcmiu.edu.vn (MSc.Chien)(Ms.Phuong).

Tel: 84-27-37244270 (Ext: 3488 Prof. Office hoặc 3288 Lab)

Lab Website: http://crl.bio.hcmiu.edu.vn/

STEM CELL INTERNATIONAL CONFERENCE, VIETNAM 2017
Time: November 1 to November 5, 2017
Location: 111 Ba Huyen Thanh Quan, Ward 9, District 3, Hochiminh City, Vietnam
This conference is hosted by Stem Cell Society of Hochiminh City, Viet Nam and Asian Reproductive Biotechnology Society.
CRL of International University is main organizers


HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH SẢN VẬT NUÔI TOÀN QUỐC LÂN THỨ NHẤT
Time: April 21-23, 2017
Location: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam.

Presentation from Cellular Reprogramming Laboratory:

A. Invited speaker:

NHỮNG TIẾN BỘ TRONG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN: ỨNG DỤNG TRONG Y TẾ VÀ NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Văn Thuận*
Phòng thí nghiệm Tái Lập Chương Trình Tế Bào, Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. Poster presentation:

 1. TÁI BIỆT HÓA TẾ BÀO SINH DƯỠNG CHUỘT BẰNG CHẤT CHIẾT TRỨNG HEO: TÁI LẬP TRÌNH TẾ BÀO KHÁC LOÀI
  Bùi Hồng Thủy, Nguyễn Hoàng Kiều Linh, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Văn Thuận
  Phòng thí nghiệm Tái Lập Chương Trình Tế Bào, Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 2. ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI PHỨC HỢP TẾ BÀO HẠT VÀ NOÃN LÊN TỈ LỆ TRỨNG CHÍN VÀ SỰ HÌNH THÀNH TIỀN NHÂN SAU KHI KÍCH HOẠT TRÊN BÒ
  Bùi Thanh Nhân1, Nguyễn Đặng Bích Trâm1, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Nguyễn Thị Phương Nhi, Nguyễn Văn Thuận*
  Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào, Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 3. ẢNH HƯỞNG CỦA BIOTIN LÊN SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA TRỨNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI HEO TRINH SẢN LƯỠNG BỘI TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN LÀM TỔ
  Nguyễn Bá Tư1,2, Bùi Hồng Thủy1, Nguyễn Văn Thuận1*
  1 Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào, Khoa công nghệ sinh học, Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh; 2Trường Đại học Thủ Dầu Một.
 4. ẢNH HƯỞNG CỦA FSH, HÌNH THÁI TẾ BÀO HẠT VÀ DỊCH NANG TRỨNG THU NHẬN TỪ CÁC KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU LÊN SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA TRỨNG BÒ TRONG ỐNG NGHIỆM
  Nguyễn Hoàng Kiều Linh1, Phùng Ngọc Minh Đoàn1, Phạm Trường Duy, Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Nguyễn Văn Thuận*
  PTN Tái thiết lập chương trình tế bào – Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 5. NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHÍN CỦA TRỨNG BÒ ĐANG TĂNG TRƯỞNG TRONG ỐNG NGHIỆM
  Cô Ngọc Anh Khoa, Phạm Trường Duy, Nguyễn Văn Thuận, Bùi Hồng Thủy*.
  Phòng thí nghiệm tái lập chương trình tế bào, Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 6. PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH TẾ BÀO GỐC DÒNG GIAO TỬ PHÂN LẬP TỪ BUỒNG TRỨNG HEO
  Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Bảo Trân, Nguyễn Văn Thuận, Bùi Hồng Thủy*
  PTN Tái thiết lập chương trình tế bào, Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQGTPHCM
 7. ẢNH HƯỞNG CỦA CAFFEINE LÊN SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI TRINH SẢN LƯỠNG BỘI TỪ TẾ BÀO TRỨNG LÃO HOÁ
  Nguyễn Thị Thùy Vân1,2, Nguyễn Văn Thuận1, Bùi Hồng Thuỷ1*
  1Phòng thí nghiệm Tái lập chương trình tế bào, Khoa Công Nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  2Viện sinh học nhiệt đới, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 8. ẢNH HƯỞNG CỦA DIBUTYRYL-cAMP VÀ FOLLICLE STIMULATING HORMONE LÊN QUÁ TRÌNH NUÔI CHÍN TẾ BÀO TRỨNG HEO TRONG ỐNG NGHIỆM
  Phạm Trường Duy1, Nguyễn Thị Thùy Vân1, Nguyễn Văn Thuận, Bùi Hồng Thủy*
  Phòng thí nghiệm Tái thiết lập chương trình tế bào – Khoa công nghệ sinh học – Trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam