Volunteers

Volunteer 2018

Ms. Huỳnh Nguyễn Loan Anh

loananh2197@gmail.com

 

Ms. Nguyễn Ngọc Tú Nhi

tunhi.nguyen29@gmail.com

Ms. Bùi Hải Yến

buihaiyen9889@gmail.com

Ms. Nguyễn Hồng Trang

nguyentrang1246@gmail.com

Ms. Trần Phụng Nhi

tran.nhi.6.4.97@gmail.com

Ms. Nguyễn Liêu Kim Chi

kimchinguyenlieu@gmail.com

Volunteer 2019

Mr. Nguyễn Nhật Thịnh

nhat.thinh98@gmail.com

 

Ms. Dương Thị Ngọc Lê

ngocleduong1612@gmail.com

Mr. Quãng Trọng Thoại

thoaiqt.iu@gmail.com

Ms. Đinh Hoàng Xuân Di

dhoangxdi@gmail.com

Ms. Phạm Nguyễn Thanh Thảo

thaothanhphamm@gmail.com

Ms. Huỳnh Thị Thảo Nguyên

huynhnguyen3059@gmail.com

 

Ms. Nguyễn Thị Bích Ngọc

bichngocnguyen100199@gmail.com

Mr. Nguyễn Minh

minhnguyen210499.iuevent@gmail.com

Mr. Trần Lê Qúy

tranquy114@gmail.com

Ms. Nguyễn Từ Thảo Linh

Linksuta@gmail.com

Nguyễn Ngọc Thiên Kim

thienkim.btiu@gmail.com

Đặng Gia Hoàng

dgiahoang04081999@gmail.com

 

 

Mr. Nguyễn Trung Kiên

trungkien7554@gmail.com

Ms. Bùi Phạm Thu Hảo

athena3719998@gmail.com

Ms. Thái Triệu Ngọc Diệp

thaitndiep@gmail.com

Ms. Nguyễn Trần Quốc Bảo

baontq71@gmail.com

Mr. Trần Anh Xuân

xuanta2905@gmail.com

Ms. Lâm Đỗ Trúc Phương

phuonglam180398@gmail.com

Ms. Phạm Mai Tâm

phammaitam99@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Yến Vy

vynguyenchristian1104@gmail.com

 

 

 

 

Volunteer 2020

Ms. Võ Đoàn Phương Uyên

vodoanphuonguyen@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Trang

nguyenthitrang9a62000@gmail.com

Mr. Đỗ Bảo Long

longdobaoiz@gmail.com

Ms. Nguyễn Lê Uyên Vy

uyenvybt@gmail.com

Ms. Nguyễn Liên Bội Linh

linhnguyen2822000@gmail.com

Ms. Nguyễn Ngọc Lan Nhi

nguyenngoclannhihcm1401@gmail.com

Ms. Trương Thanh Mai

ttmai.hcmiu@gmail.com

Mr. Nguyễn Tuấn Anh

tuananh24100@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân

diem.phan.21012016@gmail.com

Mr. Hồ Tấn Long

longhotan220604@gmail.com

Ms. Trần Xuân Quỳnh

xuanquynhdaihoc2018@gmail.com

Mr. Hồ Hoàng Thanh Tùng

thanhtung13121999@gmail.com

Mai Thị Quỳnh Như

mainhu2201@gmail.com