Volunteers

Volunteer 2023-2024

Đặng Quốc Khánh

Email:

quockhanhdang05@gmail.com

Đỗ Bảo Trân

Email:

BTBTIU21167@student.hcmiu.edu.vn

Dương Thị Anh Tâm 

Email:

anhtam17112003@gmail.com

Hoàng Thị Ngoại Thương

Email:

ngoaithuonghoang2011@gmail.com

Lê Phan Mỹ Yến

Email:

lephanmyyen03@gmail.com

Lê Thị Tuyết Anh 

Email:

anh3274@gmail.com

Nguyễn Lê Gia Bảo

Email:

nguyenlegiabao180504@gmail.com

Nguyễn Ngọc Ngân Tâm

Email:

ngocngantamnguyen@gmail.com

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang

Email:

quynhtrangnguyen345@gmail.com

Nguyễn Trần Quý Hân

Email:

nguyentranquyhan1111@gmail.com

Nguyễn Trương Khánh Huyền

Email:

knhuyen159@gmail.com

Phạm Hồng Trinh

Email:

phamtrinhtrinh512002@gmail.com

Phạm Thành Tân

Email:

ptt.felix.heiwa@gmail.com

Trần Lê Trà My

Email:

tramytran09012003@gmail.com

Volunteer 2023

Lưu Phương Thúy

Email:

lpthuyluu2020@gmail.com

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

Email:

nguyenngocthaovy2906@gmail.com

Nguyễn Ngọc Vân Anh

Email:

vananhsunny2003@gmail.com

Nguyễn Trần Qúy Hân

Email:

nguyentranquyhan1111@gmail.com

Nguyễn Quang Mỹ Hồng

Email:

BTBTIU21134@student.hcmiu.edu.vn

Hồng Thị Thanh Huyền

Email:

hongthithanhhuyen286@gmail.com

Trần Phan Vân Anh

Email:

btbtwe21082@student.hcmiu.edu.vn

Vũ Nguyễn Hiệp Hòa

Email:

vuhoa6900@gmail.com

Huỳnh Nguyễn Thanh Tú

Email:

huynhnguyenthanhtu001@gmail.com

Hoàng Minh Hùng

Email:

BTBTIU21205@student.hcmiu.edu.vn

Trương Minh Quang

Email:

BTBTIU21240@student.hcmiu.edu.vn

Nguyễn Khánh An

Email:

annguyen270216@gmail.com

Nguyễn Ngọc Mai

Email:

nguyenngocmai15032003@gmail.com

Trần Nhựt Duy

Email:

trannhutduy03@gmail.com

Đặng Tuyết Trân

Email

joliedangtran0607@gmail.com

Nguyễn Nguyên Phương

Email:

nguyenphuong210103@gmail.com

Nguyễn Phúc Hải Quỳnh

Email:

np.haiquynh@gmail.com

Nguyễn Nguyễn Thanh Thảo

Email:

ngngththao02@gmail.com

Vũ Hạ Nguyên

Email:

btbtiu20208@student.hcmiu.edu.vn

Trương Thị Ngọc Huyền

Email:

rosahuyen@gmail.com

 

 

Volunteer 2022

Nguyễn Minh Phương Uyên 

Email:

phuonguyen2320@gmail.com

Trần Minh Thiên Lộc

Email:

sarahchi18@gmail.com

Nguyễn Gia Bảo

Email:

giabaonguyena9@gmail.com

Bạch Ngọc Gia Bảo

Email:

giabaobachngoc0902@gmail.com

Nguyễn Uyên Minh

Email:

BTBTIU20191@student.hcmiu.edu.vn

Võ Nguyễn Anh Thư

Email:

vonguyenanhthu2209@gmail.com

Đoàn Đại Thiên

Email:

daithien9999@gmail.com

Tạ Thị Minh Thu

Email:

minhthupexol@gmail.com

Trần Ngọc Khánh

Email: 

tranngockhanh.hcmiu@gmail.com

Lê Nguyễn Thiên Trúc

Email:

thientruclenguyen@gmail.com

Nguyễn Thu Hương

Email:

huongthunguyen1001@gmail.com

Nguyễn Xuân Bách

Email:

bachnguyen0904@gmail.com

Lê Trương Phúc Thịnh

Email:

ltpthinh.cshkhtn19@gmail.com

Nguyễn Dương Hồng Loan

Email:

hongloanchloe@gmail.com

Volunteer 2021

Dương Diễm Quỳnh

Email:

duongquynh412@gmail.com

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Email:

ngnngcbaohan2208@gmail.com

Nguyễn Hoàng Anh

Email:

wowphao@gmail.com

Volunteer 2020

 Võ Đoàn Phương Uyên

Email:

vodoanphuonguyen@gmail.com

. Nguyễn Thị Trang

Email:

nguyenthitrang9a62000@gmail.com

Đỗ Bảo Long

Email:

longdobaoiz@gmail.com

 Nguyễn Lê Uyên Vy

Email:

uyenvybt@gmail.com

 Nguyễn Liên Bội Linh

Email:

linhnguyen2822000@gmail.com

 Nguyễn Ngọc Lan Nhi

Email:

nguyenngoclannhihcm1401@gmail.com

Trương Thanh Mai

Email:

ttmai.hcmiu@gmail.com

 Nguyễn Tuấn Anh

Email:

tuananh24100@gmail.com

 Nguyễn Thị Kim Ngân

Email:

diem.phan.21012016@gmail.com

 Hồ Tấn Long

Email:

longhotan220604@gmail.com

 Trần Xuân Quỳnh

Email:

xuanquynhdaihoc2018@gmail.com

 Hồ Hoàng Thanh Tùng

Email:

thanhtung13121999@gmail.com

Phan Hoàng Mỹ Dung

Email:

mydungphanhoang1610@gmail.com

Nguyễn Phương Thy

Email:

katenguyen180312@gmail.com

Mai Thị Quỳnh Như

Email:

mainhu2201@gmail.com

Nguyễn Dương Hồng Loan 

Email:

hongloanchloe@gmail.com

Lạc Dương Hùng

Email:

jlacdh0910@gmail.com

Nguyễn Thị Ly Na

Email:ntlyna97@gmail.com

Volunteer 2019

 Nguyễn Nhật Thịnh

Email:

nhat.thinh98@gmail.com

 Dương Thị Ngọc Lê

Email:

ngocleduong1612@gmail.com

 Quãng Trọng Thoại

Email:

thoaiqt.iu@gmail.com

 Đinh Hoàng Xuân Di

Email:

dhoangxdi@gmail.com

 Phạm Nguyễn Thanh Thảo

Email:

thaothanhphamm@gmail.com

 Huỳnh Thị Thảo Nguyên

Email:

huynhnguyen3059@gmail.com

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Email:

bichngocnguyen100199@gmail.com

 Nguyễn Hữu Hoàng Minh

Email:

minhnguyen210499.iuevent@gmail.com

 Trần Lê Qúy

Email:

tranquy114@gmail.com

 Nguyễn Từ Thảo Linh

Email:

Linksuta@gmail.com

Nguyễn Ngọc Thiên Kim

Email:

thienkim.btiu@gmail.com

Đặng Gia Hoàng

Email:

dgiahoang04081999@gmail.com

 Nguyễn Trung Kiên

Email:

trungkien7554@gmail.com

 Bùi Phạm Thu Hảo

Email:

athena3719998@gmail.com

Thái Triệu Ngọc Diệp

Email:

thaitndiep@gmail.com

 Nguyễn Trần Quốc Bảo

Email:

baontq71@gmail.com

Mr. Trần Anh Xuân

Email:

xuanta2905@gmail.com

 Lâm Đỗ Trúc Phương

Email:

phuonglam180398@gmail.com

 Phạm Mai Tâm

Email:

phammaitam99@gmail.com

 Nguyễn Thị Yến Vy

Email:

vynguyenchristian1104@gmail.com

 

 

 

Volunteer 2018

 Huỳnh Nguyễn Loan Anh

Email:

loananh2197@gmail.com

 Nguyễn Ngọc Tú Nhi

Email:

tunhi.nguyen29@gmail.com

Bùi Hải Yến

Email:

buihaiyen9889@gmail.com

 Nguyễn Hồng Trang

Email:

nguyentrang1246@gmail.com

 Trần Phụng Nhi

Email:

tran.nhi.6.4.97@gmail.com

 Nguyễn Liêu Kim Chi

Email:

kimchinguyenlieu@gmail.com